Regulament Concurs "Fa-ti un selfie si castiga premii cool"

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.a) S.C. BERTUS S.R.L, având sediul social în Baia Mare, Str. Salcâmului nr. 1, județul Maramureș, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J24/790/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO 15618493.
Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).
1.b) Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/ schimbări pe site-ul www.amanet.ro

2. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice majore cu rezidența în România, mai puțin angajaţii societăţii S.C. BERTUS S.R.L. şi ai companiilor implicate în desfăşurarea concursului (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfășurării campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum şi rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE
Concursul începe la data de 29 Aprilie 2022 și se încheie la data de 30 Mai 2022, ora 24:00.

4. MECANISMUL CONCURSULUI
4.a. În ziua de vineri, 29 Aprilie 2022 se va publica pe pagina de Facebook BSG Amanet & Exchange  o postare denumită "Fa-ti un selfie si castiga premii cool".
Vor fi 4 sesiuni de concurs, astfel:
Sesiunea 1:  29 Aprilie - 9 Mai
Sesiunea 2:  10 - 16 Mai
Sesiunea 3:  17  - 23 Mai
Sesiunea 4:  24 - 30 Mai
4.b. Fiecare participant trebuie să adauge un comentariu cu un selfie cu o agentie BSG Amanet & Exchange făcută cu telefonul personal. Atenție, pozele trebuie făcute cu telefonul / camera proprie. Nu se acceptă poze preluate de pe internet, de la alți participanți etc. După extragerea câștigătorilor, aceștia vor trece printr-un proces de verificare al originalității fotografiei.
4.c. Fiecare participant trebuie să distribuie postarea cu ”Fa-ti un selfie si castiga premii cool” de pe pagina de Facebook BSG Amanet & Exchange pe contul personal de Facebook. Participarea la concurs este validă doar în cazul în care condițiile de participare au fost îndeplinite în perioada concursului. Se validează o singură participare.

5. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți, pe site-ul random.org . Vor fi 7 castigatori, fiecare castigand cate 1 premiu.

6. ANUNŢAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI REVENDICAREA PREMIILOR
6.a. Numele câștigătorilor vor fi anunțate astfel:
Vor fi extrageri saptamanale, in cele 4 sesiuni de concurs astfel:
Pentru sesiunea 1 (29 Aprilie - 9 Mai - SET USTENSILE) - Extragerea in 10 Mai (un castigator)
Pentru sesiunea 2 (10 - 16 Mai - SET USTENSILE + BOXA) - Extragerea in 17 Mai (set ustensile - un castigator, boxa - un castigator)
Pentru sesiunea 3 (17  - 23 Mai - SET USTENSILE) - Extragerea in 24 Mai (un castigator)
Pentru sesiunea 4 (24 - 30 Mai - SET USTENSILE + BOXA + GRATAR) - Extragerea in 31 Mai (set ustensile - un castigator, boxa - un castigator, gratar - un castigator)
* Extragerea se va face din toate comentariile pana la momentul respectiv (ex. extragerea din 24 mai se va face din comentariile postate in perioada 29 Aprilie-23 Mai).
Premiile sunt nominale și nu pot fi transferate unei alte persoane. Valoarea totala a premiilor este de 1968 lei (TVA inclus).
6.b. În ziua extragerii, câştigătorul va primi un mesaj pe messenger, pentru a i se oferi detalii despre cum va intra în posesia premiului și pentru a i se solicita datele de identitate complete. Câștigătorul va răspunde la mesaj în maxim 5 zile calendaristice și își va revendica premiul în baza unui act de identitate valid, după furnizarea datelor cu caracter personal.
ATENȚIE!
1. Dacă persoana câştigătoare nu răspunde la mesaj timp de 5 zile calendaristice, aceasta îşi pierde premiul.
2. Orice premiu nerevendicat în 5 zile calendaristice rămâne în posesia organizatorului.

7. PREMIILE ȘI ACORDAREA LOR
7.a. Premiile consta în:
Pentru sesiunea 1 (29 Aprilie - 9 Mai) - SET USTENSILE
Pentru sesiunea 2 (10 - 16 Mai) - SET USTENSILE + BOXA
Pentru sesiunea 3 (17  - 23 Mai) - SET USTENSILE
Pentru sesiunea 4 (24 - 30 Mai) - SET USTENSILE + BOXA + GRATAR
7.b. Premiile nu se acordă în bani.
7.c. Dacă persoana câştigătoare are domiciliul în Baia Mare, aceasta va veni personal la sediul organizatorului, SC BERTUS SRL (str. Salcâmului nr.1, Baia Mare), pentru a intra în posesia premiului, iar în cazul în care câștigătorul locuiește într-o localitate în care există agenții BSG Amanet & Exchange, premiul va fi ridicat din agenție.
7.d. Câștigătorul are obligația să își ridice premiul acordat, în caz contrar, premiul va rămâne în posesia organizatorului.

8. MEMBRII COMISIEI CONCURSULUI
Vor fi desemnați de către conducerea SC BERTUS SRL. Aceştia vor fi în număr de trei: un preşedinte şi doi membri.

9. TAXE
Organizatorul concursului nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul campaniei promoţionale este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat, conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.
 De la data transferului premiului în posesia câştigătorului, toate cheltuielile legale aferente acestora revin câştigătorului.

10. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR
Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe site-ul www.amanet.ro  
Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
11.1. Organizatorul va asigura ca datele cu caracter personal nu vor fi furnizate către terțe persoane, iar păstrarea acestor date se face conform obligațiilor legale existente.
11.2. Prin semnarea de către câștigător a Acordului privind prelucrarea imaginii, acesta este de acord ca numele, prenumele, orașul din care este și o fotografie a sa împreuna cu premiul să fie publicate pe pagina de Facebook BSG Amanet & Exchange și pe site-ul www.amanet.ro