Notificare cu privire la protectia datelor cu caracter personal

1. Informatii Generale

a) Introducere
Aceasta notificare va prezinta modul de prelucrare a datelor dumeneavoastra personale si drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste aceasta procesare de date, in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor 679/2016 (prescurtat “GDPR”) si legislatia natională in vigoare.
b) Operatorul
Noi,
Societatea BERTUS S.R.L cu sediul în mun. Baia Mare, str. Salcamului, nr. 1, jud. Maramures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Maramures sub nr. J24/790/2003, avand Cod Unic de Inregistrare 15618493, in calitate de Operator de date, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrise in cele ce succed.
c) Ofițer de protecție a datelor
Pentru intrebari sau solicitari privind prelucrarea datelor, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor la urmatoarea adresa de email: [email protected]

2. Informatii cu privire la Procesare

a) Inregistrarea persoanei vizate
Vom procesa datele personale ale persoanei vizate, obtinute din completarea online a CV-urilor in urma aplicarii pentru posturile vacante din societatea noastră, ce vor fi utilizate doar in cadrul procesului de selectie a candidatiilor. Aceasta prelucrare se bazează pe Art. 6, paragraful teza 1, litera b) din Regulamentul GDPR.
b) Marketing si Analiza persoanei vizate
Vom procesa datele personale trimise de catre dumneavoastra prin completarea CV-ului online, doar in cadrul procesului de selectie a candidatiilor. De asemenea, va vom contacta in acest scop prin e-mail, SMS, telefon, fax sau posta, stocand datele dumneavoastra in baza noastra de date. Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera f) din Regulamentul GDPR.
c) Beneficiarii datelor
Pentru a atinge scopul mentionat mai sus la punctele 2.a) și b), utilizam furnizori externi de servicii pentru hosting site web si intretinere functionare site. Ne asiguram prin reglementari contractuale, ca acesti furnizori de servicii prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor. Nu se efectueaza alte transferuri de date cu caracter personal catre alti destinatari, cu exceptia cazului in care suntem obligati prin lege. Pentru mai multe informatii despre protectia corespunzatoare a transferului de date sau a copiei acestora, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor.
d) Furnizarea Obligatorie/Voluntara de Date si Durata pastrarii acestora
Furnizarea datelor cuprinse in formularul de CV online este necesara pentru a putea incheia un contract sau orice forma de conlucrare profesionala cu dumneavoastra, in urma procesului de selectie pentru postul vacant din compania noastra pentru care dumneavoastra ati aplicat. Alte date suplimentare in plus fata de cele specificate in CV-ul online, date ce au fost colectate de la dumneavoastra, sunt furnizate de dumneavoastra in mod voluntar si nu sunteti obligati sa le furnizati.
Datele dumneavoastră personale transmise voluntar către compania noastră, vor fi stocate timp de 6 luni de la transmiterea lor, cu exceptia cazului in care avem obligatia legala de a le stoca in continuare pentru a le prezenta autoritatilor publice. Stocarea si transferul datelor dumneavoastra personale catre autoritatile publice in scopul indeplinirii unei obligatii legale se bazează in mod legal pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera c), din Regulamentul GDPR.

3. Drepturile dumneavoastra

Ca si persoana vizata, puteti contacta ofiterul nostru pentru protectia datelor in orice moment si in mod gratuit, folosind datele de contact mentionate mai sus la punctul 1. c) in vederea exercitarii drepturilor dumneavoastra in conformitate cu Regulamentul GDPR. Aceste drepturi sunt urmatoarele:
Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15, Regulament GDPR).
Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16, Regulament GDPR).
Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, iar in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17, Regulament GDPR).
Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionare a procesarii, articolul 18, Regulament GDPR).
Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si mecanolizibil si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20, Regulament GDPR).
Dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie, articolul 21, Regulament GDPR).
Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat  in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, articolul 7, Regulament GDPR).
Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea datelor este o incalcare a GDPR (articolul 77, Regulament GDPR).

In cazul modificarilor legislative legislatiei, o adaptare a acestei notificari privind protectia datelor poate deveni necesara. In masura in care modificarile afecteaza o prelucrare care se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, va vom solicita un nou consimtamant, daca se va releva de stricta necesitate.
Prezenta Notificare este asumata si de catre partenerul nostru, BSG Money Exchange SRL, avand CUI 34949116 si J24/852/2015 la ORC Maramures.
Declar ca am inteles aceasta Notificare si sunt de acord cu procesarea datelor mele prin canalele de mai sus in scopurile descrise in aceasta notificare.