Politica de confidenţialitate privind protecția datelor cu caracter personal

1. Informatii generale

a) Introducere

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare "Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreste crearea unui cadru legislativ unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene care sa nu mai necesite masuri nationale de implementare.

b) Operatorul

Societatea BERTUS S.R.L cu sediul in mun. Baia Mare, str. Salcamului, nr.1, jud.Maramures, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Mauramures sub nr. J24/790/2003, avand Cod Unic de Inregistrare 15618493, in calitate de Operator de date, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrise in cele ce succed. Pentru intrebari sau solicitari privind prelucrarea datelor, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, la adresa de email: [email protected]

In vederea respectarii obligatiilor care ne revin, derivand din Regulament, si avand in vedere ca protectia datelor dvs reprezinta o preocupare majora si constanta pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam la vizita dvs pe pagina noastra web, scopul si temeiul prelucrarii, durata prelucrarii, unde pastram si cui transmitem aceste date, precum si drepturile pe care le aveti in calitatea dvs de persoana vizata, implementate special pentru a asigura protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale dvs. si in special a dreptului acestora la protectia datelor cu caracter personal.

2. Informatii cu privire la procesare

date cu caracter personal” orice informatii privind o persoană fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoană fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

operator” inseamnă persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

persoana imputernicita” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

Societatea BERTUS S.R.L in calitate de operator, prelucreaza datele in mod legal, echitabil si transparent, asigurand securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

a) Datele cu caracter personal pe care le prelucram

Colectam si prelucram de la dumeavoastra doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a va putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, in conformitate cu prevederile legale ale Regulamentului 2016/679 privind portectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

In general prelucram urmatoarele date cu caracter personal ale dvs.:

- Nume si prenume
- Adresa de contact
- Numar de telefon
- Adresă de e-mail
- Alte date completate in sectiunea “Cariere”
- Datele obtinute prin intermediul cookie-urilor, Google Analytics si Facebook Pixel

b) Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

SC Bertus SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale obtinute astfel:
- in scopul gasirii candidatului potrivit pentru posturile disponibile;
- in scopul indeplinirii unei obligatii legale ce ii revin operatorului;
- in scopul raspunderii sesizarilor transmise prin intermediul sectiunii “Contact”;
- in scopul indeplinirii unei sarcini care serveste unui interes public, sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;
- in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o terta parte;
- in scopul obtinerii unor statistici legate de profiul utilizatorului (legate de locatie, browserul prin care se acceseaza siteul, rezolutia echipamentului de pe care se acceseaza siteul)

c) Beneficiarii datelor

Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate, exista posibilitatea ca datele dvs. cu caracter personal sa fie transferate catre parteneri contractuali sau furnizori de servicii (ex: furnizorii servicii de hosting, autoritati fiscale).

Asiguram, prin reglementari contractuale, ca acesti furnizori de servicii prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor. Pentru mai multe informatii despre protectia corespunzatoare a datelor cu caracter personal, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor la adresa: [email protected]

d)Drepturile persoanelor vizate

Ca si persoana vizata, puteti contacta ofiterul nostru pentru protectia datelor in orice moment si in mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact mentionate mai sus in vederea exercitarii drepturilor dumneavoastra in conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt urmatoarele:

- Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate
- Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete
- Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori
- Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor
- Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si mecanolizibil si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator
- Dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea
- Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor
- Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea datelor este o incalcare a GDPR

3. Cookie-uri

Site-ul www.amanet.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, continand informatii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezinta un avantaj in folosul vizitatorilor, acesta permitand memorarea unor optiuni de navigare in site precum limba in care se afisează site-ul, tip de filtre care se aplica la afisarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator si a parolei pentru un acces rapid la continutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu inseamna ca utilizatorului ii va fi refuzat accesul de navigare in site sau de citire a continutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza si segmenta interesele utilizatorilor fata de anumite zone sau aplicatii ale siteului, fapt care le permite ulterior imbunatatirea experintei de navigare, introducerea unui continut relevant pentru utilizator etc. Bineinteles ca puteti accesa pagina noastră web si fara cookies.

In cazul in care nu doriti sa recunoastem computerul dvs., puteti sa impiedicati stocarea de cookies pe hard discul dvs. prin dezactivarea stocarilor de cookies in setarile browser-ului dvs. Puteti consulta modul detaliat de functionare in instructiunile browser-ului dvs. Daca nu acceptati cookies, aceasta poate conduce la limitari functionale ale ofertelor noastre.

4. Securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asiguram de faptul ca orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament si prelucrate intr-un mod are asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare, prin punerea in aplicare a unor politici interne adecvate de protectie a datelor.

Acest site adopta toate masurile de securitate necesare protejarii informatiilor personale ale utilizatorilor nostri. In momentul completarii datelor personale pe site-ul nostru, informatiile vor fi protejate.

Increderea dumneavoastra este importanta pentru noi. Din acest motiv, va stam la dispozitie pentru orice intrebari cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale. Pentru a fi mai aproape de nevoile dumneavoastra, in scopul facilitarii accesului la datele dumneavoastra personale, la nivelul companiei, am numit un responsabil cu protectia datelor, care poate fi contactat la adresa de email: [email protected]