Campania "0,1 la electronice"

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI "CONTRACT CLIENT NOU- dobândă 0.1%" la Amanet Electronice

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
1.a) S.C. BERTUS S.R.L, având sediul social în Baia Mare, Str. Salcâmului nr. 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J24/790/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO 15618493. Promoția se va derula în conformitate cu prevederile prezentului Regulament (denumit în continuare Regulament Oficial).
1.b) Prezenta Campanie promoțională se desfășoară în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, cu modificările ulterioare. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând că astfel de modificări să între în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/ schimbări.

2. LOCUL DE DESFĂŞURARE
Promoţia se desfăşoară în toate punctele de lucru aparținând BERTUS S.R.L din România unde se oferă serviciul de amanet electronice si ceasuri si va putea fi mediatizată atât în mediul online cât și în mediul offline prin cataloage, pliante, broșuri etc.

3. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE ŞI PARTICIPANŢII
Promoţia începe la data de 11 martie 2024 şi se încheie la 31 decembrie 2024. La această promoţie pot participa toate persoanele fizice care au vârsta peste 18 ani si care încheie pentru prima data un contract de împrumut și garanție în care se oferă drept garanție obiecte electronice sau ceasuri.

4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Obiectul campaniei promoționale constă în acordarea unui împrumut, pe baza unei garanții constând în produse electronice sau ceasuri, astfel:
Oferirea de dobândă de 0,1%/zi la Contractele de împrumut și garanție, în cazul clienților care încheie pentru prima data un astfel de contract cu drept de garanție obiecte electronice sau ceasuri, in cadrul oricărei agenții apartinatoare al SC BERTUS SRL. Pe întreaga durata a campaniei, un client nou beneficiază de un singur contract cu dobanda promotionala de 0.1%/zi.
Dobânda promoțională este de 0.1%/zi, fata de dobânda standard practicată în agenţia unde se încheie contractul de împrumut şi garanţie. Perioada de întocmire a contractelor poate fi de până la 30 de zile. Contractul întocmit îşi păstrează dobândă promoţională până la scadenta cât şi pentru zilele de întârziere, de după scadenţă. In stuatia încheierii unui act adițional de prelungire a contractului de împrumut și garanţie, promoția nu se mai aplica, astfel actul adițional de prelungire a contractului de împrumut și garanţie va prelua dobânda standard practicată în punctul de lucru sau o altă dobânda aferentă unei alte campanii în eventualitatea în care clientul este eligibil pentru a participa la aceasta. Prezenta campanie nu se cumulează cu alte campanii promoționale. Prezenta campanie se aplica strict la contractele de împrumut şi garanție, unde se oferă drept garanţie produse electronice sau ceasuri (ex: telefoane, laptopuri, ceasuri etc.).

5. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR
Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind afișat în punctele de lucru BERTUS SRL. Participarea la această campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, în mod expres și neechivoc, a prezentului Regulament.

11.03.2024

SC BERTUS SRL