istoric | BSG

medalion-perlaInițial, perlele aveau valoare metafizică; perla era emblemă a forței regeneratoare și simbol al unei realități transcendentale, care se afla dincolo de sfera lumii materiale și făcea conexiunea omului cu energia universului, cu divinitatea.

Un imn din Atharva Veda (text sacru din Hinduism) proslăvește perla astfel:

„Născută din vânt, din aer, din trăsnet, din lumină, fie în puterea cochiliei zămislite în aur, perla să ne apere de teamă! (…) Tu ești unul dintre aururi (perla este unul dintre numele date aurului), tu te-ai născut din Lună. (…) Prelungește-ne viața! Oasele zeilor s-au prefăcut în perlă. Prind viață și se mișcă în sânul apelor. Te port pentru viață și vigoare, și forță, te port pentru viață lungă, viață de o sută de toamne. Perla să ne ocrotească!”

La greci, perla era emblema dragostei și a căsătoriei.

Acum, în zilele noastre, perla a păstrat, în Occident, numai valoarea de „piatră prețioasă”.

La chinezi, perla este considerată un leac datorită virtuților ei fertilizante. Autorii chinezi au relevat asemănarea dintre perla care se naște în stridie și fetus.

Atât în medicina orientală, cât și în cea occidentală, perla a jucat un rol important.

Autorul hindus Thakur analizează amănunțit proprietățile medicinale ale perlei, folosită ca tratament împotriva icterului, demenței, și care poate să-i vindece pe cei posedați de diavol. Mulți alți medici iluștri din trecut, precum Carka sau Narahari (medic din Kașmir, în secolul XIII) recomandă perle ca leac. Cel din urmă o recomandă pentru bolile de ochi, ca antidot pentru otrăvire, leac pentru tuberculoza pulmonară/ftizie, și ca sursă de forță și sănătate pentru om.

Medicina arabă atribuie perlei virtuți identice.

În China se folosea doar perla virgină, neperforată, în medicină, crezându-se că vindecă orice boală de ochi.

Toate aceste roluri pe care perla le avea în medicină se datorau, firește, importanței pe care a avut-o în trecut în religie și magie, și credinței oamenilor.

Filozoful englez Francis Bacon spune despre perlă că, dacă e în contact cu corpul uman, îi asigură acestuia longevitatea, deoarece îl conectează la izvoarele energiei, la fertilitatea universului.

 Mai apoi, s-a trecut de la toate acestea la valoarea materială a perlei, trecându-se astfel de la valoarea sacră la cea profană. Însă natura prețioasă a acestui minunat obiect nu este afectată cu nimic de această schimbare.

Bibliografie:

Eliade, Mircea, Imagini și simboluri, București, Editura Humanitas, 1994.

Pietrele preţioase l-au fascinat pe om încă din Mezolitic (Epoca de Mijloc a Pietrei). Ele au fost exploatate şi prelucrate la un nivel foarte înalt în Asia Centrală şi de Est, Mesopotamia, Babilonia, Egipt şi America Centrală.

În Europa Centrală şi de Nord au exiastat puţine tentative de a prelucra pietrele preţioase şi de a le folosi la bijuterii, pe când grecii, romanii şi bizantinii erau buni cunoscători şi admiratori ai gemelor.

Chihlimbarul baltic era comercialiizat în întreaga lume antică.

Interesul faţă de pietrele preţioase a crescut remarcabil în Europa odată cu progresul ştiinţei şi al comerţului, în secolele XV şi XVI. Asocierea piertelor preţioase cu credinţa în supranatural şi cu semnele astrologice a avut rolul său.

Punctul maxim al interesului pentru pietrele preţioase a fost atins în secolele XVIII şi XIX, când au fost descoperite noi depozite de pietre preţioase, iar altele vechi au fost redeschise.

În prezent, pietrele preţioase neconvenţionale şi cele cu proprietăţi devin din ce în ce mai populare.


Copyright SC BERTUS SRL. Toate drepturile rezervate