Regulamentul oficial al concursului "Câștigă inelul de aur BSG Amanet & Exchange" | BSG

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.a) S.C. BERTUS S.R.L, având sediul social în Baia Mare, Str. Salcâmului nr. 1, județul Maramureș, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J24/790/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO 15618493.
Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).
1.b) Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Organizatorul și rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/ schimbări pe site-ul www.amanet.ro.


 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice majore cu rezidența în România, mai puțin angajaţii societăţii S.C. BERTUS S.R.L. şi ai companiilor implicate în desfăşurarea concursului (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfășurării campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum şi rudele lor de gradul I.


3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul începe la data de 4 Octombrie 2018 și se încheie la data de 12 Noiembrie 2018.


 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.a Fiecare participant trebuie să distribuie/să dea share public la postarea de pe pagina facebook BSG Amanet & Exchange –  https://www.facebook.com/BSG.ro de pe contul personal de Facebook.

4.b Fiecare participant trebuie să adauge un comentariu la postarea de pe Facebook în care sa posteze o poză în genul celei din imaginea de prezentare.

 • Vor avea loc 4 extrageri săptămânale cu ajutorul site-ului random.org  astfel:
  • extragere Săptămâna 1 – 15 Octombrie – premiu – inel 2,15 grame
  • extragere Săptămâna 2 – 22 Octombrie – premiu – inel 2,04 grame
  • extragere Săptămâna 3 – 29 Octombrie – premiu – inel 1,85 grame
  • extragere Săptămâna 4 – 5 Noiembrie – premiu – inel 1,27 grame
 • Primele 3 fotografii care primesc cele mai multe like-uri vor fi câștigătoarele următoarelor Premii Speciale. Desemnarea va avea loc în 12 Noiembrie.
  • Premiu Special Locul I – inel 3,14 grame
  • Premiu Special locul II- inel 1,98 grame
  • Premiu Special locul III – inel 1,70 grame

 

 5. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

5.a Vor avea loc 4 extrageri săptămânale cu ajutorul site-ului random.org  astfel:

 • extragere Săptămâna 1 – 15 Octombrie – premiu – inel 2,15 grame
 • extragere Săptămâna 2 – 22 Octombrie – premiu – inel 2,04 grame
 • extragere Săptămâna 3 – 29 Octombrie – premiu – inel 1,85 grame
 • extragere Săptămâna 4 – 5 Noiembrie – premiu – inel 1,27 grame

 

5.b Primele 3 fotografii care primesc cele mai multe like-uri vor fi câștigătoarele următoarelor Premii Speciale. Desemnarea va avea loc în 12 Noiembrie.

 • Premiu Special Locul I – inel 3,14 grame
 • Premiu Special locul II- inel 1,98 grame
 • Premiu Special locul III – inel 1,70 grame

6. ANUNŢAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI REVENDICAREA PREMIILOR

6.a. Numele câștigătorilor vor fi anunțate atât pe pagina oficială de Facebook BSG Amanet & Exchange, cât și într-un articol, pe site-ul  www.amanet.ro, la secțiunea blog, în data de 17 Octombrie 2018. Premiul este nominal și nu poate fi transferat unei alte persoane.
6.b. Câştigătorii vor primi și un mesaj pe aplicația Facebook Messenger, pentru a li se oferi detalii despre cum vor intra în posesia premiului și pentru a li se solicita datele de identitate complete. Câștigătorii vor răspunde la mesaj în maxim 5 zile calendaristice și își vor revendica premiile în baza unui act de identitate valid, după furnizarea datelor cu caracter personal, la e-mail: office@amanet.ro

ATENȚIE!

 1. Orice premiu nerevendicat în perioada menționată la punctul 6.b., rămâne în posesia organizatorului.


 7. PREMIILE ȘI ACORDAREA LOR

7.a. Premiile consta în 7 inele din aur de 14 k, astfel:

 1. pentru extragerea din 15 Octombrie: inel 2,15 grame,
 2. pentru extragerea din 22 Octombrie: inel 2,04 grame,
 3. pentru extragerea din 29 Octombrie: inel 1,85 grame
 4. pentru extragerea din 5 Noiembrie: inel 1,24 grame
 5.  Premiu Special Locul 1 – inel 3,14 grame – desemnarea are loc în 12 Noiembrie
 6. Premiu Special Locul 2 – inel 1,98 grame – desemnarea are loc în 12 Noiembrie
 7. Premiu Special Locul 3 – inel 1,70 grame – desemnarea are loc în 12 Noiembrie

7.b. Premiile nu se acordă în bani.
7.c. Dacă persoana câştigătoare are domiciliul în Baia Mare, aceasta va veni personal la sediul organizatorului, SC BERTUS SRL (str. Salcâmului nr.1, Baia Mare), pentru a intra în posesia premiului, iar în caz contrar, premiul va fi acordat prin trimiterea acestuia prin poştă sau curier.

7.d. Câștigătorul are obligația să își ridice premiul acordat, de la curierat sau poștă. În caz contrar, premiul va rămâne în posesia organizatorului.


8. TAXE

Organizatorul concursului nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul campaniei promoţionale este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat, conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.
 De la data transferului premiului în posesia câştigătorului, toate cheltuielile legale aferente acestora revin câştigătorului.


 9. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.amanet.ro. 
Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.


 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Prin participarea la acest concurs, participanţii îşi dau acordul ca datele lor personale, în speţă adresa de e-mail, dar fără a se limita la aceasta, să fie folosite pentru recepţionarea de mesaje publicitare electronice de la organizatorul concursului, respectiv S.C. BERTUS SRL, în condițiile respectării politicii de confidențialitate a datelor.
 Participarea la acest concurs implică în mod expres şi neechivoc ca datele transmise să fie făcute publice şi să fie folosite de către SC BERTUS SRL în scopuri publicitare pe suport audio, video şi în ziar. 
Prin participarea la concurs, participanții își exprimă în mod expres şi neechivoc acordul ca datele lor personale să fie folosite în activităţi de marketing ale SC BERTUS SRL, pentru validarea şi acordarea premiului.
 SC BERTUS SRL este înscris în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 18066. 
Prin participarea la concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
 Prin participarea la concurs, câştigătorii îşi exprimă acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresă poștală, număr telefon fix/mobil) să fie prelucrate de organizator (notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), pe parcursul concursului, în scopul:
– efectuării tragerii la sorţi;
– acordării premiilor către câştigători;
– validării, desemnării câştigătorilor şi acordarea premiilor către aceștia.
Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu respectarea dreptului participanților, de a opta în scris cu privire la folosirea datelor sale pentru operaţiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. 
Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecţia datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor și dreptul de opoziţie. 
Organizarea prezentului concurs se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor personale şi pentru libera circulaţie a acestor date.
 Prin acceptarea premiului câștigat, participanţii sunt de acord să permită fotografierea, odată cu înmânarea premiului, urmând ca numele lor şi materialele obţinute să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite și on line.

Copyright SC BERTUS SRL. Toate drepturile rezervate