Concurs BSG Amanet - 18 ani | BSG

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.a) S.C. BERTUS S.R.L, având sediul social în Baia Mare, Str. Salcâmului nr. 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J24/790/2003, având Cod Unic de Înregistrare 15318493, cod de înregistrare fiscală RO 15318493.
 Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).

1.b) Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/ schimbări pe site-ul www.amanet.ro
2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României.
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice majore cu rezidența în România, mai putin angajaţii societăţii S.C. BERTUS S.R.L. şi ai companiilor implicate în desfăşurarea concursului (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfăţurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum şi rudele lor de gradul I.
3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul se desfăşoară în perioada 10 februarie 2012 – 31 martie 2012.
Înscrierile la concurs se vor opri la data de 31 martie 2012.
Orice participant care încercă să se înscrie după această dată nu va fi luat în considerare.
4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.a. Fiecare participant trebuie să adauge un comentariu la articolul https://www.amanet.ro/blog/bsg-amanet-implineste-18-ani

4.b. Fiecare participant va distribui articolul 
https://www.amanet.ro/blog/bsg-amanet-implineste-18-ani pe Facebook la cel puțin 18 prieteni, de pe contul personal de facebook.

4.c. Trebuie să dai Like la pagina de Facebook https://www.facebook.com/pages/BSG/211496045568633 de pe contul personal de facebook.

•    Pentru a putea comenta la articol, este necesar să-ti introduci corect datele la secțiunea „adaugă un comentariu” de pe pagina următoare: https://www.amanet.ro/blog/bsg-amanet-implineste-18-ani
•    ATENTIE! Datele de contact  trebuie sa fie corecte, complete şi reale.

5.DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

La finalul concursului vor fi aleşi mai mulţi câstigători dintre participanţii la concurs, în funcție de abilitățile de comunicare ale participanților, organizatorul alegând şapte persoane diferite înscrise în concurs. 
Câstigătorii vor fi anunţaţi cel mai târziu pe data de 10 aprilie 2012.
Premiul este nominal și nu poate fi transferat unei alte persoane.
6. ANUNŢAREA CÂSTIGĂTORILOR

6.a. Numele câstigătorilor vor fi anunţate pe www.amanet.ro cel mai târziu pe data de 10 aprilie 2012.

6.b. În ziua în care vor fi anunţaţi pe site, câştigătorii vor primi un e-mail şi/sau mesaj privat din partea www.amanet.ro pentru a li se oferi detalii despre cum vor intra în posesia premiului.
•    ATENTIE! Dacă datele trecute în contul www.amanet.ro sunt greşite, şi organizatorul nu reuşeşte să contacteze persoana câştigătoare (pentru că adresa de e-mail este greşită sau numele şi prenumele nu sunt completate ca în buletin), aceasta îşi pierde premiul.
6.c. Câştigătorul trebuie să răspundă în maxim 5 zile de la primirea e-mail-ului din partea organizatorului, pentru a-şi revendica premiul.
6.d. Câştigătorii îşi vor ridica premiile în baza unui act de identitate, după furnizarea datelor cu caracter personal, la telefon nr.0262-262638 sau la e-mail: office@amanet.ro
6.e. Premiile pot fi ridicate în termen de 5 (cinci) zile de la anunţarea câştigătorilor pe site sau anunţarea lor telefonic.
Orice premiu nerevendicat în această perioadă rămâne în posesia Organizatorului.
7. PREMII

7.a. Câştigătorul premiului I va primi un colier de damă din aur de 14K, în valoare de 2913,12 lei.
7.b. Câştigătorul premiului II va primi o brățară de damă din aur de 14K bătută cu pietre semiprețioase, în valoare de 2227,68 lei.
7.c. Câştigătorul premiului III va primi un lănțișor din aur de 14k, în valoare de 1177,76 lei.
7.d. Câştigătorul premiului IV va primi un inel din aur de 14k bătut cu frumoase pietre de Zircon, în valoare de 489,60 lei.

7.e. Câştigătorul premiului V va primi o pereche superbă de cercei din aur de 14K cu piatră din Zircon, în valoare de 352,24 lei.

7.f. Câştigătorul premiului VI va primi un inel din aur de 14k cu Turmalină, în valoare de 349,52 lei.

7.g. Câştigătorul premiului VII va primi un inel din aur de 14K cu Ametist, în valoare de 348,16 lei.

7.h. Premiile nu se acordă în bani.

7.i. Premiul va fi trimis de organizatorul concursului, prin poştă sau curier.
 Dacă persoana câştigătoare are domiciliul în Baia Mare, aceasta va veni personal la sediul organizatorului, SC BERTUS SRL (str. Salcâmului nr.1, Baia Mare), pentru a intra în posesia premiului.

8. MEMBRI COMISIEI CONCURSULUI

Vor fi desemnați de către conducerea SC Bertus SRL. Aceştia vor fin în număr de trei: un preşedinte şi doi membri.

9. TAXE
Organizatorul concursului nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul campaniei promoţionale este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat, conform prevederilor  Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.
De la data transferului premiului în posesia câştigătorului, toate cheltuielile legale aferente acestora revin câştigătorului.
10. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.amanet.ro 
Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE și CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin participarea la acest concurs, participanţii îşi dau acordul ca datele lor personale, în speţă adresa de e-mail, dar fără a se limita la aceasta, să fie folosite pentru recepţionarea de mesaje publicitare electronice de la organizatorul concursului, respectiv S.C. BERTUS SRL, în conditiile respectarii politicii de confidentialitate a datelor.
Participarea la acest concurs implică în mod expres şi neechivoc ca datele transmise să fie făcute publice şi să fie folosite de către SC BERTUS SRL în scopuri publicitare pe suport audio, video şi în ziar.
Prin participarea la concurs, participanţii işi exprimă în mod expres şi neechivoc acordul ca datele lor personale să fie folosite în activităţi de marketing ale SC BERTUS SRL, pentru validarea şi acordarea premiului.
 SC BERTUS SRL este înscris în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 18066.
Prin participarea la concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
 Prin participarea la concurs, câştigătorii îşi exprimă acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresă postală, număr telefon fix/mobil) să fie prelucrate de organizator (notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), pe parcursul concursului, în scopul:

-efectuării tragerii la sorţi;

-acordării premiilor către câştigători;

-validării, desemnării câştigatorilor şi acordarea premiilor catre acestia.

Organizatorul se obligă ca datele personale sa nu fie difuzate către terţi, cu respectarea dreptului participantilor, de a opta în scris cu privire la folosirea datelor sale pentru operaţiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. 
Tuturor participanţilor la promoţie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecţia datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor si dreptul de opoziţie. 
Organizarea prezentului concurs se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor personale şi pentru libera circulaţie a acestor date.
Prin acceptarea premiului câstigat, participanţii sunt de acord să răspundă unui chestionar şi să permită fotografierea, odată cu  înmânarea premiului, urmând ca numele lor şi materialele obţinute să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite.

Copyright SC BERTUS SRL. Toate drepturile rezervate