Regulament 1000 bijuterii | BSG

Regulamentul concursului 1000 bijuterii de la BSG Amanet

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.a) S.C. BERTUS S.R.L, având sediul social în Baia Mare, Str. Salcâmului nr. 1, județul Maramureș, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J24/790/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO 15618493.
Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).
1.b) Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România (OG nr. 99/2000). Organizatorul și rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/ schimbări pe site-ul www.amanet.ro.


2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice majore cu rezidența în România, mai puțin angajaţii societăţii S.C. BERTUS S.R.L. şi ai companiilor implicate în desfăşurarea concursului (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfășurării campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum şi rudele lor de gradul I. Concursul se adreseaza doar persoanelor majore (care au peste 18 ani).


3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul începe Luni, 21 Martie 2016 și se încheie în ziua de Duminica, 7 August 2016. Durează 20 de săptămâni, pentru fiecare săptămână existând câte 50 de premii.


4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Din cele 1000 de bijuterii, 50 de bijuterii se vor acorda pe Internet, iar celelalte 950 se vor acorda in agentiile BSG Amanet.

4.1.1. Pentru cele 950 de bijuterii acordate ca şi premiu in agentiile BSG Amanet. Mecanismul concursului este următorul:

 • se va putea înscrie la concurs orice client sau fost client BSG Amanet, care a cumparat sau a amanetat în orice agenţie, cu oricât timp în urmă.

 • pentru înscrierea la concurs, participantul trebuie să facă dovada faptului că a fost sau este client, prin prezentarea cărţii de identitate (în acest caz, va fi găsit in baza de date) sau cu un certificat de garanţie de la o bijuterie achiziţionată de la BSG Amanet.

 • trebuie să completeze un talon cu datele de identitate: nume, prenume, serie și număr de buletin + număr de telefon, în dublu exemplar. Pe talon va scrie şi numele unui prieten, cunostinţă, rudă etc.

 • o parte a talonului rămâne la client, iar alta va rămâne în agenţie, pentru tragerea la sorţi.

 • atât clientul BSG Amanet, cât şi prietenul trecut pe talon vor câştiga câte o bijuterie din argint în cazul în care talonul lor va ieşi câştigător în urma tragerii la sorţi.

 • talonul trebuie păstrat pentru revendicarea premiului.

 • ridicarea premiilor din agenţia BSG Amanet se face de către ambele persoane câştigătoare.

 • taloanele completate necâștigătoare participă la tragerile la sorți până la finalul concursului.

 • Un client poate completă un singur talon.

4.1.2. Pentru cele 50 de bijuterii acordate ca și premiu la concursul derulat pe Internet, mecanismul este următorul:

 • în fiecare zi de luni, in jurul orei 11.00, timp de 20 de săptămâni se va publica pe siteul www.amanet.ro, la sectiunea blog, un articol intitulat “Bijuteriile săptămânii”, in care sunt prezentate bijuteriile care se oferă ca premiu în săptămâna respectivă. Acest articol va fi distribuit şi pe pagina de facebook BSG Amanet https://www.facebook.com/BSG.ro Perioada concursului săptămânal va fi de luni până duminică. În primele 19 săptămâni se vor oferi ca premiu câte 2 bijuterii pe săptămână, iar în ultima săptămână vor fi oferite 12 bijuterii.

 • fiecare participant trebuie să adauge pe pagina de facebook BSG Amanet https://www.facebook.com/BSG.ro un comentariu cu textul “Recomand” și un nume din lista sa de prieteni. Apoi să intre pe blogul www.amanet.ro și să scrie același lucru (Recomand + numele prietenului), la rubrica “Lasă un mesaj”. Mesajul este valid doar dacă este adăugat în maxim 7 zile de la lansarea articolului denumit „bijuteriile săptămânii”, la postarea din săptămâna respectivă. Pentru a putea posta un mesaj, e necesar ca participantul să completeze corect numele, prenumele, localitatea și adresa de e-mail. Pentru câştigătorii rezultaţi în urma tragerii la sorţi prin site-ul www.random.org se vor acorda câte 2 premii: unul pentru persoana care a scris mesajul și unul pentru persoana scrisă după cuvântul “Recomand”.

1

2

3

Toate mesajele vor fi moderate și vor apărea pe site doar după aprobarea organizatorului.
• ATENȚIE! Datele de contact trebuie sa fie corecte, complete şi reale.


5. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Câștigătorii vor fi desemnați:

 • prin tragere la sorţi, din urnă pentru cele 950 de bijuterii acordate ca și premiu la concursul derulat în agenții;

 • prin tragere la sorți, pe site-ul www.random.org pentru cele 50 de bijuterii acordate ca și premiu la concursul derulat pe Internet.


6. ANUNŢAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI REVENDICAREA PREMIILOR

6.a. Numele câștigătorilor premiilor săptămânale vor fi anunțate într-un articol, pe www.amanet.ro, la secțiunea blog, în prima zi de marți de după perioada concursului săptămânal, in jurul orei 12.00. Premiile sunt nominale și nu pot fi transferate unei alte persoane.
6.b. Tot marți, câştigătorii vor fi contactati prin email (la concursul desfăşurat pe Internet) si telefonic (la concursul desfăşurat in agenţii), pentru a li se oferi detalii despre cum vor intra în posesia premiului și pentru a li se solicita datele de identitate complete. Pentru premiile concursului derulat pe internet, câștigătorii vor primi un e-mail la care vor răspunde la e-mail în maxim 5 zile calendaristice și își vor revendica premiile în baza unui act de identitate valid, după furnizarea datelor personale, la e-mail: office@amanet.ro

ATENȚIE!

 1. Dacă adresa de e-mail transmisă atunci când ați postat mesajul la articol este greşită, şi organizatorul nu reuşeşte să contacteze persoana câştigătoare, aceasta îşi pierde premiul.

 2. Dacă numele trecut atunci când ați postat comentariul la articol este greşit, incomplet, se pierde premiul.

 3. Orice premiu nerevendicat în perioada menționată la punctul 6.b., rămâne în posesia organizatorului.


7. PREMIILE ȘI ACORDAREA LOR

7.a. Premiille consta în 1000 de bijuterii din argint, diferite modele si gramaje.
7.b. Premiile nu se acordă în bani.
7.c. Costurile privind cheltuielile pentru transmiterea premiilor prin curierat sau poştă vor fi suportate de către organizator, în cazul în care ridicarea premiului nu se va efectua de la o agentie BSG Amanet existentă în oraşul câştigătorului.

7.d. Dacă persoana câştigătoare are domiciliul în Baia Mare, aceasta va veni personal la sediul organizatorului, SC BERTUS SRL (str. Salcâmului nr.1, Baia Mare), pentru a intra în posesia premiului, iar în caz contrar, premiul va fi acordat:

 • în una din agentiile BSG Amanet pentru cele 950 de bijuterii;

 • prin poştă sau curier pentru celelalte 50 de bijuterii oferite ca premiu la concursul pe Internet.
 În acest caz, câștigătorul are obligația să își ridice premiul căştigat de la curierat sau poștă. În caz contrar, premiul va rămâne în posesia organizatorului.

7.e. Valoarea totală a premiilor este de 4456.52 lei lei.


8. MEMBRII COMISIEI CONCURSULUI

Vor fi desemnați de către conducerea SC Bertus SRL. Aceştia vor fi în număr de trei: un preşedinte şi doi membri: Chira Ciprian, Andreicuţ Florin si Nemţov Iasmina.


9. TAXE

Organizatorul concursului nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul campaniei promoţionale este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat, conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal privind Codul Fiscal.
 De la data transferului premiului în posesia câştigătorului, toate cheltuielile legale aferente acestora revin câştigătorului.


10. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.amanet.ro. 
Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.


11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Prin participarea la acest concurs, participanţii îşi dau acordul ca datele lor personale, în speţă adresa de e-mail, dar fără a se limita la aceasta, să fie folosite pentru recepţionarea de mesaje publicitare electronice de la organizatorul concursului, respectiv S.C. BERTUS SRL, în condițiile respectării politicii de confidențialitate a datelor.
Participarea la acest concurs implică în mod expres şi neechivoc ca datele transmise să fie făcute publice şi să fie folosite de către SC BERTUS SRL în scopuri publicitare pe suport audio, video şi în ziar. 
Prin participarea la concurs, participanții își exprimă în mod expres şi neechivoc acordul ca datele lor personale să fie folosite în activităţi de marketing ale SC BERTUS SRL, pentru validarea şi acordarea premiului.
 SC BERTUS SRL este înscris în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 18066. 
Prin participarea la concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
 Prin participarea la concurs, câştigătorii îşi exprimă acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresă poștală, număr telefon fix/mobil) să fie prelucrate de organizator (notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), pe parcursul concursului, în scopul:
– efectuării tragerii la sorţi;
– acordării premiilor către câştigători;
– validării, desemnării câştigătorilor şi acordarea premiilor către aceștia.
Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu respectarea dreptului participanților, de a opta în scris cu privire la folosirea datelor sale pentru operaţiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. 
Tuturor participanţilor la promoţie le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea 677/2001 privind protecţia datelor personalor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor și dreptul de opoziţie. 
Organizarea prezentului concurs se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor personale şi pentru libera circulaţie a acestor date.
 Prin acceptarea premiului câștigat, participanţii sunt de acord să răspundă unui chestionar şi să permită fotografierea, odată cu înmânarea premiului, urmând ca numele lor şi materialele obţinute să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite și on line.

12. LITIGII
12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
12.2 Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului este legea romana.

13. ALTE PREVEDERI
13.1. Prin participarea la concurs, participantii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs precum si a actelor aditionale incheiate ulterior.
13.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional scris şi va fi anunţată pe site-ul www.amanet.ro.

Copyright SC BERTUS SRL. Toate drepturile rezervate