Termeni si conditii | BSG

SC BERTUS SRL
Notificare cu privire la protectia datelor cu caracter personal
(Completarea CV-ului se face doar dupa acceptarea acestei Notificări, prin apasarea
butonului „Sunt de acord” din josul paginii)

1. Informaţii Generale
a) Introducere
Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumeneavoastră personale și drepturile dumneavoastră privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) 679/2016 și legislația națională în vigoare.
b) Operatorul
Noi, Societatea BERTUS S.R.L cu sediul în mun. Baia Mare, str. Salcâmului, nr. 1, jud. Maramureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mauramureș sub nr. J24/790/2003, având Cod Unic de Înregistrare 15618493, în calitate de Operator de date, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă în cele ce succed.
c) Ofițer de protecție a datelor
Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la următoarea adresa de email: dpo@amanet.ro
Informații suplimentare privind politica GDPR a societății pot fi consultate pe site-ul www. bsg.ro/Protecția datelor personale
2. Informaţii cu privire la Procesare
a) Înregistrarea persoanei vizate
Vom procesa datele personale ale clientului ( în continuare denumit persoana vizată) necesare intocmirii contractelor de împrumut incheiate cu societatea noastră, datele personale necesare efectuarii operatiunilor de schimb valutar, datele din CV-uri necesare în cadrul procesului de selecție a candidatiilor, în cursul viitoarelor operațiuni comerciale, în scopul încheierii și executării contractului cu persoana vizată. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.
b) Marketing și Analiza persoanei vizate
Vom procesa datele personale necesare intocmirii contractelor de împrumut incheiate cu societatea noastră, datele personale necesare efectuarii operatiunilor de schimb valutar, datele din CV-uri necesare în cadrul procesului de selecție a candidatiilor, în cursul operațiunilor comerciale viitoare, de asemenea, în scopul relațiilor cu partenerii contractuali și a analizei datelor. Aceasta include cercetarea de piață, sondaje de opinie a partenerilor deserviți, segmentare portofoliu parteneri contractuali și realizarea profilului acestora, în scopul executării raporturilor comerciale și scopuri de marketing. De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poștă. În scopurile anterior menționate, datele dumneavoastră vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi completate cu date pe care le colectăm din surse publice. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Datele colectate și stocate ne ajută să aflăm interesele și nevoile dumneavoastră, permitandu-ne sa ne îmbunătățim serviciile și relația cu partenerii deserviți .
c) Beneficiarii datelor
Pentru a atinge scopurile menționate mai sus la punctele 2.a) și b), utilizăm furnizori de servicii, respectiv imputerniniciți conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru hosting, platformă și servicii de întreținere aplicații utilizate sau furnizorii noștri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor și SMS-urilor, contactarea telefonică sau imprimarea de materiale publicitare personalizate. Aceștia sunt furnizori externi de servicii și furnizori de servicii din cadrul societății Bertus S.R.L.
Asigurăm, spre exemplu, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obisnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege. Pentru mai multe informații despre protectia corespunzătoare a transferuluide date sau a copiei acestora, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor.
d) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora
Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract sau orice formă de conlucrare profesională cu dumneavoastră și pentru a procesa înregistrarea persoanei vizate: numele și prenumele, adresa postala, serie și numar carte de identitate, CNP, numar de telefon, adresa de email.
Alte date suplimentare colectate de la dumneavoastra sunt furnizate de dumneavoastră în mod voluntar. Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dumneavoastră.
Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației contractuale, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dumneavoastră în scopul de a le prezenta autorităților publice, spre exemplu autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor dumneavoastră personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.
3. Drepturile dumneavoastră
Ca și persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:
Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR
Date fiind posibilele modificări ale legislației, o adaptare a acestei notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita un nou consimțământ, dacă se va releva de strictă necesitate.
Prezenta Notificare este asumata și de către partenerul nostru, BSG Money Exchange SRL, având CUI 34949116 și J24/852/2015 la ORC Maramures.
Declar ca am înțeles aceasta Notificare și sunt de acord cu procesarea datelor mele prin canalele de mai sus în scopurile descrise în aceasta notificare.

SUNT DE ACORD

Copyright SC BERTUS SRL. Toate drepturile rezervate