Strabon | BSG

În urmă cu 2300 de ani, Alexandru Macedon, în marşul său legendar, a pus stăpânire pe bogăţiile regilor persani, în aur şi argint. Cam din acea perioadă, aurul a devenit întruchiparea valorii lucrurilor.

Istoricul Herodot a scris despre lupta din anul 514 î. Hr., dintre Darius, regele perşilor şi agatirşii, în apropierea râului Maris (Mureşul de azi). După spusele istoricului, agatirşii, un trib din neamul tracilor, aveau multe podoabe din aur.

O altă atestare cu privire la aur aparţine geografului grec Strabon, care povestea despre argonauţii care căutau „lâna de aur” în Colchida, din cuprinsul actualei Georgia, pe râul Rioni. Astăzi, mlăştinoasa vale a acestui râu nu mai conţine aur.

La începutul erei noastre, Pliniu cel Bătrân, un mare învăţat şi înţelept roman, a descris proprietăţile fizice ale aurului şi a indicat o metodă de aurire a cuprului. O sută de ani mai târziu, împăratul roman, Traian, războindu-se cu Decebal, a cucerit şi a supus Dacia. În timpul celor 160 de ani de ocupaţie romană, extracţia aurului s-a extins şi s-a dezvoltat în Transilvania. Dovadă sunt uneltele şi urmele vechilor lucrări din acele vremuri, găsite în Munţii Apuseni şi mai ales în Roşia Montană, unde munţii sunt găuriţi în toate părţile, formând un adevărat labirint.  În tot acest timp, aşadar, romanii au trăit şi s-au dezvoltat cu aurul de pe teritoriul ţării noastre. Însă romanii aveau mijloace de extracţie reduse, iar dintr-un zăcământ extrăgeau doar porţiunile bogate. Astfel, în Munţii Apuseni, lucrările de abataj (operatie de excavație, cu unelte manuale, cu mașini, cu explozivi sau prin dizolvare cu apă, în vederea extragerii minereurilor sau a săpării unei lucrări miniere) au fost foarte neregulate.

Aurul este un metal preţios, destul de des întâlnit în natură, atâta doar că este foarte dispersat. El se află în scoarţa pământului, în roci care aparţin tuturor epocilor geologice. În roci, aurul se găseşte atât în minereuri aurifere, cât şi sub formă de impurităţi în minereuri complexe. Aurul se mai găseşte des în aluviunile râurilor, sub formă de firicele foarte, foarte subţiri.
Acest metal nobil, după ce este dus la vale de apele curgătoare, se depozitează în apele mărilor şi oceanelor, sub formă de particule mărunte. Fiecare tonă de apă din oceane sau mări conţine aproximativ 50 de miligrame de aur. Astfel, se poate spune că în toată apa care formează hidrosfera Pământului, sunt peste 50 de miliarde de tone de aur.
Există diferite metode de extragere a aurului din apele râurilor, acum fiind destul de uşor de extras. În locul sitelor primitive, folosite mai demult, se folosesc utilaje moderne şi site mecanice.
În istorie a rămas povestea spusă de Geograful grec, Strabon, despre argonauţii care căutau „lâna de aur” în Colchida. Atunci, albia râului Rioni  conţinea nisip aurifer, pe care georgienii îl alegeau cu ajutorul unor scânduri de lemn acoperite cu lână. De aici până la legendă nu a fost decât un pas…


Copyright SC BERTUS SRL. Toate drepturile rezervate