plugusorul | BSG

Se ştie că războaiele daco-romane sunt în strânsă legătură cu istoria veche a aurului de pe pământul românesc. S-au scris multe pagini care atestă acest lucru şi unde găsim clar conturate cele două figuri eroice din acea perioadă: cea tragică, a regelui învins: Decebal şi cea a împăratului învingător: Traian.

După cucerirea Daciei, Traian a purtat campanii glorioase în Mesopotamia, a cucerit Armenia şi a supus Regatul Parţilor, asta făcându-i pe unii istorici să-l considere pe Traian cel mai mare ostaş al Romei. În timpul domniei sale, Imperiul Roman a avut cea mai mare întindere teritorială, cu o populaţie de 55 milioane de locuitori.

W. Froeher, în cartea Columna lui Traian, apărută în 1865, spune astfel:
„Amintirea unui împărat atât de desăvârşit avea să rămână şi după dispariţia Imperiului Roman. Se povesteşte că Papa Grigore cel Mare (590 – 604), el însuşi urmaş al unei familii de senatori romani, l-a rugat pe Dumnezeu să scoată din Infern sufletul lui Traian şi a obţinut acest har divin doar cu condiția să nu mai intervină în favoarea niciunui alt păgân.”


Numele lui Traian este des auzit de urechile românilor datorită versurilor lui Andrei Mureșan din imnul României.

Vom mai auzi și în ajunul Anului Nou numele marelui împărat chiar în „Plugușorul”:

„S-a sculat mai an

Bădița Traian

Și-a încălecat

Pe-un cal învățat,

Cu nume de Graur,

Cu șaua de aur…” (cum altfel? 🙂 )


Copyright SC BERTUS SRL. Toate drepturile rezervate