muntii apuseni | BSG

Rosia-MontanăÎntre Mureș și Arieș se află Munții Metaliferi. Această zonă constituie cea mai veche și cea mai renumită regiune auriferă din Europa, cunoscută sub denumirea de Poligonul aurifer al Munților Apuseni, având ca vârfuri localitățile: Baia de Arieș, Roșia Montană, Săcărâmb, Zlatna, Caraci și Stănija.

Aici, aurul nativ se prezintă în cuiburi, impregnat în gangă sau în sulfuri. În unele locuri se găsesc cuiburi sau vinișoare de aur, sub formă de foițe, plăci, fire sau chiar cristale octaedrice. În alte locuri aurul nativ se găsește sub formă de grăunți până la 3-4 mm, asociați cu pirita, blenda sau galena, cu cuarțul, calcitul și cu rodocrozitul. Mai sunt grăunți de aur de dimensiuni foarte reduse, încât spălarea minereului ne arată doar prezența unui praf de aur care abia se vede. În unele minerale, aurul poate fi atât de fin, încât se poate vedea numai la microscop.

Zăcămintele sunt de diferite tipuri: filoane aurifere (filon – zăcământ cu aspect de plăci format în crăpăturile scoarței pământului prin consolidarea magmei sau prin depunerea unor minerale aflate în soluție în apele termale), volburi, concentrații metasomatice (metasomatoza – transformarea materiei în procesul de formare a minereurilor), impregnații și rețele filoniene.

Adâncimea la care se găsesc zăcămintele cunoscute este, în această zonă, destul de redusă, doar câteva sute de metri.

La Roșia Montană, filoanele aurifere formează adevărate rețele.

Pe lângă aur, mai este și argint, cupru, titan, arseniu, crom, nichel și alte metale.
Cianurarea este cel mai răspândit și mai rapid procedeu de prelucrare a aurului și argintului. Cea mai mare parte din producția anuală de aur și argint provine din minereuri auro-argintifere prelucrate prin acest mod.
Procedeul de cianurare constă în dizolvarea metalelor prețioase (aur și argint) conținute în minereuri cu ajutorul leșiilor alcaline – soluții de cianură și potasiu sau de sodiu de anumite concentrații. Din soluțiile alcaline îmbogățite cu metale prețioase, aflate sub formă de cianuri duble de aur (argint) și sodiu, aurul și argintul sunt precipitate ca nămoluri, cu ajutorul zincului sub formă de praf sau șpan. Pentru ca precipitarea să se facă mai ușor, adesea se adaugă și acetat de plub, care menține zincul neoxidat.
Recuperarea aurului și argintului din soluțiile de cianură se mai face și prin adsorbția (adsorbție – fixare și acumulare a moleculelor unui gaz sau a unui lichid pe suprafața unui corp solid) pe cărbune de lemn, o tonă de cărbune putând precipita cca 24 kg de aur. Se mai poate aplica și procedeul modern al rășinilor schimbătoare de ioni.

Cum s-a format aurul în Munții Apuseni:

Zăcămintele de aur din zona Munților Metaliferi s-au format datorită unor activități metalogenetice (metalogeneza – ramură a geologiei care studiază formarea și răspândirea zăcămintelor minerale în scoarța Pământului) intense ale unui magnetism subsecvent tardiv care s-a manifestat în zona Brad-Sacarâmb prin vulcani riolitici, cum e Băița (roilitul este o rocă vulcanică), andezitici, precum Fața Băii, de andezite cuarțifere (Hondoi, Faerag, Stogul, Barza) și vulcanii dacitici (dacit – rocă vulcanică cenușie) ai Cetrașului. Mai e Trestia, Măgura, Caraci, Dealul Fetii, București-Rovina, Curechiu, Porcurea, Duba-Coasta Mare-Cerburea.

Alte zone mai sunt: Roșia Montană-Bucium-Baia de Arieș și Zlatna-Stănija.

În procesele metalogenetice, coloanele de explozie au avut un rol foarte important, fiind principalele căi de acces pentru soluțiile hidrotermale, care au dus la formarea volburilor aurifere și la concentrațiile de minereuri polimetalice (polimetalic – care conţine mai multe metale; din care se pot extrage mai multe metale; multimetalic).

La Roșia Montană, coloanele de brecie (brecie – conglomerat format prin cimentarea unor fragmente colţuroase de roci de natură sedimentară, pirodastică sau eruptivă) s-au format după efuziunile de dacite. Principala coloană de brecie este Dealul Cetate. Acest deal, care este cunoscut ca fiind singurul „Muzeu minier natural” e străbătut de foarte multe galerii de nivele diferite și în toate sensurile, rezistând de peste 2000 de ani.

Aici, în Dealul Cetate se află multe coloane mai mici, în care se află volburile aurifere. În dealul Cârnic, coloana principală este Cotoroanța.

Țara noastră are, așadar, mari bogății. Avem aur, argint, cupru, titan și multe altele la Roșia Montană. Ce facem cu ele?

Bibliografie: Lăzărescu, Ion; Brana, Viorel, Aurul și Argintul, Editura Tehnica, București, 1972.

La noi în ţară, cele mai importante zăcăminte aurifere sunt situate în zona orașului Baia Mare şi  în Munţii Apuseni.
Minele de argint și aur din Baia Mare se află pe o rază de 20 km, în jurul localităţii Baia Mare, la: Valea Roşie, Dealul Crucii, Valea Borcutului, Ilba şi Băiţa. Aici, filoanele aurifere se găsesc pe lângă vechile coşuri vulcanice, fiind localizate în rocile eruptive.
În Munţii Apuseni, minele de aur se găsesc de la Brad, până la Baia de Arieş pe o lungime de peste 50 km. Şi aici, zăcămintele aurifere se găsesc în filoanele vechilor coşuri vulcanice, dar şi în crăpăturile din apropierea vulcanilor. Cu cât este mai adânc, cu atât procentul de aur din filoane, creşte.
În Munţii Apuseni, multe galerii sunt săpate cu dalta, aici exploatările aurifere având, în mare parte, o vechime de 2500 de ani. O parte din aceste galerii sunt căptuşite cu lemn de brad, încă din secolul al XIV – lea, fiind şi astăzi într-o stare destul de bună, putându-se circula prin ele fără frică. De ce? Pentru că lemnul de brad s-a impregnat cu limonită provenită din descompunerea piritei.
Oricum, aurul a avut un rol foarte important în istoria ţării noastre, fiind foarte râvnit de alte popoare. El a fost şi este simbolul puterii şi al bogăţiei.


Copyright SC BERTUS SRL. Toate drepturile rezervate