amalgamare | BSG

cianuraAurul și argintul apar în natură de cele mai multe ori asociate, și de obicei se găsesc zăcăminte de minereuri auro-argintifere și numai în mod excepțional se găsesc și zăcăminte numai de argint. Din această cauză, extragerea și prelucrarea minereurilor pentru a obține cele două metale suportă operații identice, care se fac în același timp.

Până prin secolul XIX, aurul se extrăgea din nisipuri aurifere, din apele râurilor, prin cernere, sau din mine, din filoane aurifere. Filoanele sunt ca niște vene de aur masiv și pur, care trebuie doar spart din rocă. Astfel, din apele râurilor care spălau filoanele din mine, prin sitare, se separau pepitele de nisip.

Acum, metodele moderne de extracție a aurului utilizează ca materii prime zăcămintele de aur aflate sub orice formă, chiar și minerale. Mai întâi, se extrage aurul sub formă de amalgam (adică reacția aurului cu mercurul), prin amalgamare, sau sub formă de cianură de sodiu, prin cianurare.

Amalgamarea se folosește la minereuri cu granulație mare, iar cianurarea – la minereuri cu granulație mică și din nămol aurifer.

Extragerea aurului din aliajul cu mercurul se face prin distilare (distilare – trecerea unui lichid în stare de vapori prin fierbere și condensarea vaporilor astfel obținuți, procedeu folosit pentru a separa un component lichid). Astfel, se încălzește amestecul de aur cu mercur la 350°C – 800°C, atunci când se topește mercurul și se separă din amestec.

Cianurarea se obține prin adăugarea de cianură de sodiu în minereu. Se obțin astfel mai multe cianuri duble, de aur și sodiu și cianură dublă de argint și sodiu. Prin adăugarea zincului, aurul și argintul precipită, adică se separă, intră în reacție chimică cu cianura de sodiu, care scoate aurul și argintul pur din amestec.

Cianura însă rămâne în sol, provocând diverse boli, poluare și probleme de mediu. Este cea mai periculoasă otravă pentru om, plante și animale. Această metodă se va folosi în cazul în care se va aproba proiectul de la Roșia Montana.

După aceste tratamente, aurul și argintul nu sunt încă pure, și de aceea se rafinează într-o baie electrolitică.

Bibliografie:

1. Lăzărescu, Ion; Brana, Viorel, Aurul și Argintul, Editura Tehnica, București, 1972.

2. Andronovici, Liviu, Scurtă istorie a bijuteriilor româneşti începând cu Dacia precreştină, Bucureşti, 2009.


Copyright SC BERTUS SRL. Toate drepturile rezervate