Cine a fost Zamolxis; dacii și geții | BSG

Cine a fost Zamolxis; dacii și geții

daciHerodot, părintele istoriei, spune despre daci și geți, cele mai impotrante dintre triburile tracice. El spune despre țara geților astfel: „Există și o altă împărțire a țării, o împărțire mai veche, astfel că unii se numesc daci, alții geți. Geți se numesc cei de la Răsărit, care sunt la Mare, iar numele de daci se dă celor de la Apus, celor care trăiesc lângă germani…  Dacii vorbesc absolut aceeași limbă ca și geții…”

Despre credința acestora, Herodot ne spune că geții se credeau nemuritori și că se închinau zeului Zamolxis.  Mai spune că grecii vorbesc despre Zamolxis astfel: „…acest Zamolxis fiind om, a slujit la Samos ca sclav; a fost chiar rob al lui Pitagora; în urmă, câștigându-și libertatea, se spune că ar fi strâns avere mare și îmbogățindu-se, s-a întors în patria sa.” Zamolxis i-a învățat pe traci și pe geți că nici el, nici ei, nici cei ce se vor naște dintr-înșii nu vor pieri, ci vor merge într-un loc unde vor viețui de-a pururi, bucurându-se de toate cele bune. Le-a transmis multă înțelepciune. După ce i-a învățat toate acestea, Zamolxis, spun grecii că și-ar fi  săpat o locuință subterană și după ce-a terminat-o, s-ar fi făcut nevăzut pentru traci. El a rămas acolo trei ani, în timp ce tracii îl plângeau ca pe un mort, și îl regretau. Și mai spuneau grecii că în al patrulea an a ieșit, confirmându-se astfel spusele lui.

„În ce mă privește – spune Herodot – părerea mea este că Zamolxis a trăit cu mulți ani înaintea lui Pitagora. Și cred că e destul cât am spus, fie că a existat un om cu numele de Zamolxis, fie că va fi fost o divinitate indigenă de-a geților.”

Înțelepciunea lui Zalmoxis e transmisă mai departe, ajungând chiar în Atena, unde Platon îi învață pe greci despre Zamolxis. El le spune grecilor într-un discurs că a auzit în armată, de la unul din medicii lui Zamolxis că: „…după cum ochii nu se pot vindeca fără capul întreg, și nici capul fără corpul întreg, astfel nici corpul nu se poate vindeca fără suflet, dar acesta e motivul pentru care cei mai mulți din medicii greci se înșeală în privința multor boli, fiindcă nu cunosc întregul pe care ar trebui să-l vindece…”

Bibliografie: Busuioceanu, Alexandru, Zamolxis, București, editura Meridiane, 1985.

BSG
About The Author

6 Mesaje:


 • By cristian saileanu 29 nov. 2013

  nu poti vorbi de Zamolxe fara a citi (GRATUIT) cele 4 marturii ale vietii lui de la cei 4 apostoli
  la: cristiansaileanu@live.com
  sau: babelink.us

 • By cristian saileanu aka Kris kristiansen (Madrid) 28 feb. 2014

  Din Cele 4 zamolxiade – http://www.babelink.us
  Quattordecalogu lui Zamolxe

  1. Du’ţi viaţa astfel încât dacā într’o bunā di îţi vei vedea chipu oglindit într’o fontanā, sā nu’ţi vinā sā te arunci cu capu înainte în ia. Cāci nu existā un judecātor mai neiertātor decât propria ta conştiinţā.
  2. Fā bine. Dacā nu poţi face bine, nu fā nimic.
  3. Sā ştii cā toţi proorocii sunt unu, şi toţi uamenii lumii sunt unu. Apleacā’ţi aşadar urechia cātre tuate credinţele lumii. Învaţā tot ceea ce ieste bun de la alţi prooroci, şi adaugā învāţātura lor la datina pemântului tāu. Dar, ca un fir de iarbā care a fost îndoit de vânt încuace şi încolo, dar când vântu s’a oprit se întuarnā şi stā cu creştetu spre cer, tot aşa, la sfârşit, întuarnā’te şi tu în linişte la datina sângelui tāu, acolo unde tu ieşti poporu ales.
  4. Cu cât te cocoţi mai sus pe scara māririi şi a puterii între ai tāi, cu atât mai cinstit şi mai drept sā fii. Cāci cine sus pe scarā s’a cocoţat şi va cādea, cu atât mai dureruasā îi va fi cāderea. Creşte luna, creşte, dar într’o bunā di şi scade.
  5. Aratā îndurare tuturora când eşti baros, altfel nimeni nu va habea îndurare de tine dacā ţi’e dat sā ajungi nicovalā. Dar mai presus de orice sā ai îndurare de betrâni – de ai tāi şi de ai altora.
  6. Pāstreazā’ţi sufletu curat şi în bunā stare, şi sufletu îţi va dārui în schimb un somn liniştit şi un corp sānātos.
  7. Aminteşte’ţi cu umilinţā în fiecare di cā de fapt nu eşti nimic altceva decât o biatā punte şubredā între morţii tāi cei sfinţi şi nepoţii tāi cei frumoşi şi mintoşi. Du’ţi viaţa astfel încât la muartea ta sā nu le laşi copiilor tāi altā datorie decât cea a recunoştinţei.
  8. Toporu pe care îl ţii la îndemânā – sau falxu sau sica, sau spada – sā nu fi tu niciodatā primu în a’l ridica, mai ales la mânie, cāci luarea unei vieţi ie cel mai urât lucru şi mai de neiertat în ochii dumnezeirii. Dar dacā tu sau ai tāi sunteţi în pericol, taie fārā îndurare.
  9. La pemântu altuia – sau la auru lui, sau la fumeia lui, sau la animalele lui – sā nu râvneşti nici când acela îţi pare a fi o jivinā cu tres ochi care îşi mānâncā copiii. Dar ca un roi de albine înfuriate sā’ţi aperi ce’i al tāu de orice invadator.
  10. Niciodatā, orice s’ar tâmpla, sā nu faci reu altui trac. Sā nu ridici niciodatā mâna împotriva altui trac, orice ar fi.
  11. Nici un cuvânt reu sā nu iasā din paza gurii tale despre alt trac, sau get, sau dac. Iar dacā nu ai nimic bun de spus despre fratele tāu trac, mai bine sā taci şi sā nu spui nimic.
  12. Blestemat sā fi dacā nu te îngrijeşti de învāţātura copiilor tāi. Cāci Dumnezeu nostru şi Trimisu Sāu Ceresc, Zamolxe, nu vor sā domneascā asupra unui popor de netoţi. Şi asprā pedeapsā îşi va câştiga cel ce face deosebire între fetele şi feciorii lui. Iarā dascālilor voştri sā nu cutezaţi a le trece dinainte, şi sā’i ţineţi la mare preţ, alāturi de pārinţii voştri şi de Dumnezeu.
  13. Fereşte’te de cei care folosesc credinţa în Dumnezeu sau cārţile sfinte pentru a bāga zâzanie şi a sādi urā între uameni. Dumnezeu ieste unu din tuate tempurile şi peste tuate etniile, şi aşa cum un copac sau o piatrā au un nume diferit în fiecare limbā a pemântului, tot aşa şi cu numele lui Dumnezeu. Dacā cineva, deci, îţi va spune sā minţi, sā jefuieşti sau sā occizi în numele credinţei tale, acoperā’ţi urechile şi fugi, cāci prin gura acelui om nu cuvânteazā Dumnezeu, ci mai marele diavolilor, Beelzebut.
  14. Fii superb cā ieşti trac şi spune’le aşa tuturor celor care te privesc de sus, Nu’i altā ţarā sub suare mai frumuasā ca Tracia, nici altā etnie mai dreaptā şi mai vrednicā decât tracii, nici alt zeu mai puternic decât Dumnezeu nostru şi profetu Sāu, Zamolxe.

 • By man sofia (lugoj) 03 aug. 2014

  Multumesc din suflet,Cristian !

 • By Elena (Koblenz) 10 ian. 2015

  Viata noastra ar fi mult mai frumoasa daca toate aceste reguli ar fi respectate…..

 • By sergiu ionita (bucuresti) 04 apr. 2015

  Zamolxis a fost unul din semizeii creați de zeii Anunnaki când au venit pe Pământ de pe planeta Nibiru, prin încrucișarea cu femeile de oameni primitivi (rasa de muncitori), pentru exploatarea minelor de aur.

Lasă un mesaj
Copyright SC BERTUS SRL. Toate drepturile rezervate