Alexandru Ioan Cuza - iubitor al artei aurului (Stern şi Cartier) | BSG

Alexandru Ioan Cuza – iubitor al artei aurului (Stern şi Cartier)

Dacă pe vremea dacilor, pe aceste meleaguri aveam meşteşugari foarte pricepuţi, iată că, începând cu epoca modernă, când cantitatea era mai presus decât calitatea, cei mai renumiţi creatori de bijuterii se aflau îndeosebi la Paris.

În ţările române, mai ales după revoluţia de la 1848, creaţia în aur este delimitată de cea europeană. Nu doar obiectele personale ale marilor domnitori, dar şi însemnele de putere sunt executate de bijutierii din Berlin, Paris sau Viena.

Însuşi fondatorul României moderne, Alexandru Ioan Cuza îşi comandă sau primeşte obiecte lucrate la Paris, de la Stern sau chiar Cartier. Obiectele obişnuiau a fi împodobite cu multe briliante.  Diamantele şi briliantele erau  faţetate după cele mai moderne modele şi tehnici create de către şlefuitorii din Amsterdam şi Anwerpen. În acele vremuri, Africa de Sud devine principalul furnizor de „lacrimile zeilor” din lume.

Cu toate că arta aurului era circumscrisă curentelor artistice europene, la noi s-a păstrat încă spiritul tradiţionalist, reflectat în anumite elemente aflate pe obiectele din aur ale acelor vremuri. Acestea se pot observa, de exemplu, pe medalionul de aur şi pietre preţioase dăruit de către locuitorii districtului Tecuci lui Alexandru Ioan Cuza. Lucrarea a fost realizată de Stern.

Tot Alexandru Ioan Cuza aduce la curtea din Bucureşti, bijutieri mari şi renumiţi. El le comandă opere de valoare, însă le cere să se înscrie tradiţiilor artei noastre. Astfel, el reuşeşte să menţină aceste pământuri printre primele în lume în ceea ce priveşte arta bijuteriilor.

Multe dintre obiectele valoroase din aur le puteţi admira la Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti.

Bibliografie: Burda, Ştefan, Tezaure de aur din România, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979.

BSG
About The Author

Încă nu există mesaje, dar poți fi primulLasă un mesaj
Copyright SC BERTUS SRL. Toate drepturile rezervate