decembrie, 2014 | BSG

poza regulament LAI1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.a) Organizatorul concursului este S.C. BERTUS S.R.L., cu sediul social în Baia Mare, Str. Salcâmului nr. 1, județul Maramureș, înmatriculat la Registrul Comerţului sub nr. J24/790/2003, având Cod Unic de Înregistrare RO 15618493.
Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).
1.b) Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/ schimbări publicat pe site-ul www.amanet.ro .


2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul se desfăşoară exclusiv pe Internet, pe site-ul www.amanet.ro și www.amanet.ro

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României.

Are drept de participare orice utilizator de Internet care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:

 • Este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România

like

La acest concurs nu pot participa angajaţii societăţii S.C. BERTUS S.R.L. şi ai companiilor implicate în desfăşurarea concursului (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfășurării campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum şi rudele lor de gradul I.


3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul începe la data 19 decembrie 2014 și se încheie la data de 2 februarie 2015. Se va desfășura în două etape:

 • Etapa I – Lingoul de aur – din 19 decembrie 2014 până în 12 ianuarie 2015

 • Etapa II – Moneda de aur – din 13 ianuarie 2015 până în 2 februarie 2015.


4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.a. Pentru prima etapă, în data de 19 decembrie 2014 se va publica pe site-ul www.amanet.ro , la secțiunea blog, un articol în care este prezentat premiul oferit, dar și condițiile de participare.

4.b.Pentru cea de-a doua etapă, în data de 13 ianuarie 2014 se va publica pe site-ul www.amanet.ro , la secțiunea blog, un articol în care este prezentat cel de-al doilea premiul oferit, dar și condițiile de participare.

4.b. Fiecare participant trebuie să adauge un comentariu pe blogul BSG, pe pagina articolului cu premiul din aur, în care va răspunde corect la cele doua întrebări ale concursului:

 1. „Ce tipuri de aur de investitie găsiți la vânzare în agențiile BSG Amanet?”

 2. „De ce este avantajos să investești în aur? Enumerați 2 avantaje.”

4.c. Fiecare participant trebuie să distribuie (SHARE) pe pagina lui de facebook articolul cu concursul ”Investește în aur la BSG!”.

share

Comentariul este valid doar dacă este adăugat în perioada 19 decembrie 2014 – 11 ianuarie (ora 23:59) pentru prima etapă, și 13 ianuarie – 1 februarie 2015 (ora 23:59) pentru etapa II. Pentru a putea posta un comentariu, e necesar să completeze numele, prenumele și adresa de e-mail.

4.d. Toate comentariile vor fi moderate și vor apărea pe site doar după aprobarea organizatorului.
• ATENȚIE! Datele de contact trebuie sa fie corecte, complete şi reale.

 1. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI

În data de 11 ianuarie 2015 va fi publicată lista cu participanții la Etapa I care au îndeplinit toate condițiile descrise la ”mecanismul concursului”. Câștigătorul primului premiu va fi anunțat în 12 ianuarie 2015.

În data de 1 februarie 2015 va fi publicată lista cu participanții la Etapa II care au îndeplinit toate condițiile descrise la ”mecanismul concursului”. Câștigătorul celui de-al doilea premiu va fi anunțat în 2 februarie 2015.

Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți, din grupul de participanţi care se vor afla pe listă. Pentru selecția câștigătorului se va utiliza site-ul https://random.org

6. ANUNŢAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI REVENDICAREA PREMIULUI

6.a. Numele câștigătorului va fi anunțat într-un articol publicat pe www.amanet.ro, la secțiunea blog, în data de 12 ianuarie 2015. Premiul este nominal și nu poate fi transferat unei alte persoane.
6.b. Tot în 12 ianuarie, căștigătorul va primi și un e-mail din partea SC. BERTUS S.R.L., pentru a i se oferi detalii despre cum va intra în posesia premiului și pentru a i se solicita datele de identitate complete. Câștigătorul va răspunde la e-mail în maxim 5 zile calendaristice și își va revendica premiul în baza unui act de identitate valid, după furnizarea datelor cu caracter personal, la numărul de telefon 0262-262638 sau la e-mail: office@amanet.ro,

ATENȚIE!

 1. Dacă adresa de e-mail trecută la postarea comentariului la articol este greşită, şi organizatorul nu reuşeşte să contacteze persoana câştigătoare, căștigătorul îşi pierde premiul.

 2. Dacă numele trecut la postarea comentariului la articol este greşit sau incomplet, căștigătorul îşi pierde premiul.

 3. Orice premiu nerevendicat în perioada menționată la punctul 6.b., rămâne în posesia organizatorului.

 4. BSG va suporta eventualele costuri legate de transport.


7. PREMIILE ȘI ACORDAREA LOR

7.a. Premiile constau în:

 • un lingou de aur de 5 grame, în valoare de 795 lei

 • o monedă Franz Iosif – 1 ducat, de 3,48 grame, în valoare de 539.4 lei.

7.b. Premiul nu se acordă în bani.

7.d. Dacă persoana câştigătoare are domiciliul în Baia Mare, aceasta va veni personal la sediul organizatorului, SC BERTUS SRL (str. Salcâmului nr.1, Baia Mare), pentru a intra în posesia premiului, iar în caz contrar, premiul va fi acordat prin trimiterea acestuia prin poştă sau curier.

7.e. Câștigătorul are obligația să își ridice premiul acordat, de la curierat sau poștă. În caz contrar, premiul va rămâne în posesia organizatorului.


8. TAXE

Organizatorul concursului nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiul oferit, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul campaniei promoţionale este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat, conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.
 De la data transferului premiului în posesia câştigătorului, toate cheltuielile legale aferente acestora revin câştigătorului.


10. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.amanet.ro


Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.


11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Prin participarea la acest concurs, participanţii îşi dau acordul ca datele lor personale, în speţă adresa de e-mail, dar fără a se limita la aceasta, să fie folosite pentru recepţionarea de mesaje publicitare electronice de la organizatorul concursului, respectiv S.C. BERTUS SRL, în condițiile respectării politicii de confidențialitate a datelor.
Participarea la acest concurs implică în mod expres şi neechivoc ca datele transmise să fie făcute publice şi să fie folosite de către SC BERTUS SRL în scopuri publicitare pe suport audio, video şi în ziar. 
Prin participarea la concurs, participanții își exprimă în mod expres şi neechivoc acordul ca datele lor personale să fie folosite în activităţi de marketing ale SC BERTUS SRL, pentru validarea şi acordarea premiului.
 SC BERTUS SRL este înscris în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 18066. 
Prin participarea la concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.
 Prin participarea la concurs, câştigătorii îşi exprimă acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresă poștală, număr telefon fix/mobil) să fie prelucrate de organizator (notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), pe parcursul concursului, în scopul:
– efectuării tragerii la sorţi;
– acordării premiilor către câştigători;
– validării, desemnării câştigătorilor şi acordarea premiilor către aceștia.
Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu respectarea dreptului participanților, de a opta în scris cu privire la folosirea datelor sale pentru operaţiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. 
Tuturor participanţilor la promoţie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecţia datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor și dreptul de opoziţie. 
Organizarea prezentului concurs se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor personale şi pentru libera circulaţie a acestor date.

Prin acceptarea premiului câștigat, participanţii sunt de acord să permită fotografierea, odată cu înmânarea premiului, urmând ca numele lor şi materialele obţinute să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite și on line.

lingou + moneda decupate 1Dacă tot suntem în Luna Cadourilor, venim cu un nou concurs, de această dată cu două premii absolut deosebite:
– un lingou de aur de 24 K, de 5 grame, în valoare de 795 lei;
– o monedă de aur Franz Josef, de 3,48 grame, în valoare de 539,4 lei.

Acum la BSG poti cumpăra sau amaneta Aur de Investiție,  la cele mai bune prețuri.

Pentru a participa la prima etapă a concursului, în care puteți câștiga lingoul de aur, vă rugăm să citiți cu atenție Regulamentul Colingou decupatncursului și să urmați pașii următori:
– să dați like la pagina de facebook BSG – https://www.facebook.com/BSG.ro
– să postați un comentariu la acest articol în care să răspundeți la următoarele întrebări:

 1. „Ce tipuri de aur de investiție găsiți la vânzare în agențiile BSG Amanet?”

 2. „De ce este avantajos să investești în aur? Enumerați 2 avantaje.”

 – să distribuiți (SHARE) acest articol pe pagina dumneavoastră de facebook.

Data până la care vă puteți înscrie la prima etapă a concursului este 11 ianuarie (ora 23:59). Lista cu cei înscriși va fi publicată în data de 11 ianuarie 2015, iar câștigătorul va fi afișat în data de 12 ianuarie 2015.

Mult succes!

Lingouri+Monede 024

Investiția în aur s-a dovedit a fi mereu profitabilă, de-a lungul timpului.

Aurul de Investiție nu înseamnă aur de 14 -18 karate, cât au de obicei bijuteriile, ci este vorba de puritate de cel puțin 900/1000 (peste 21 karate).

Acum, la BSG aveți posibilitatea de a cumpăra, pe lânga bijuterii de alte carataje, și Aur de Investiție, disponibil sub formă de lingouri din aur pur şi monede de aur, de diverse mărimi şi gramaje:

Denumire Puritate Carataj(K) Gramaj
Lingou 5 gr 999/1000

24 K

5 gr

Lingou 10 gr 999/1000

24 K

10 gr

Lingou 20 gr 999/1000

24 K

20 gr

Lingou 50 gr 999/1000

24 K

50 gr

Moneda Franz Iosif – 4 ducati (Mare) 986/1000

23,6 K

13.95 gr

Moneda Franz Iosif – 1 ducat (Mica) 986/1000

23,6 K

3.48 gr

Moneda Sovereign 916/1000

22 K

7.95 gr

Lingouri+Monede 026

Lingourile din aur pur (titlu 999,9) au fost dintotdeauna o modalitate de păstrare a economiilor și totodată o modalitate de a le feri de riscurile economice.

Lingoul este din aur fin, de obicei cu puritate de 0, 999, adică 999,9% aur sau 24 K (adică aur curat). El este marcat cu însemnul rafinăriei de la care provine, cu însemnul de puritate şi cu greutatea lui. Titlul 999,9 arată că lingoul constă practic din 100% aur curat/pur.

Monedele de aur mai au și valoare istorică și culturală.

Lingouri+Monede 029

Cu denumirea Franz Iosif Mare și Mic, mai precis 4 Ducați Austrieci și 1 Ducat, sunt cunoscute, de regulă, rebaterile cu anul 1915. Acestea au fost emise cu începere din 1920 și sunt considerate a fi lingouri rotunde.

Monedele Franz Iosif de sunt de înaltă puritate – 0.986 aur pur, (23,6 carate), fiind printre cele mai mari monede de aur de puritate vreodată emise de circulaţie. Ele au chipul lui Franz Iosif I, împărat al Imperiului Austro-Ungar.

Sovereign este o monedă engleză din aur care a fost bătută, pentru prima oară sub regele Angliei Henric al VII-lea, în 1489.

Lingouri+Monede 021

Iată câteva avantaje ale achiziționării Aurului de Investiție, sub formă de lingouri sau monede:

1. Siguranţă

 • Aurul este una din cele mai sigure forme de păstrare a economiilor. Investiția în aur protejează împotriva devalorizării banilor.

2. Stabilitate

 • În ciuda fluctuaţiilor de preţ, valoarea aurului a adus stabilitate portofoliului investiţional.

3. Lichiditate

 • Aurul este o monedă internaţională care poate fi vândută oriunde şi în orice moment

4. În Romania nu se plateste TVA pentru aurul de investitii (999), și tocmai de aceea Aurul de Investiție este mai ieftin decât aurul sub formă de bijuterii.

Pe lângă siguranța si lichiditatea lor, lingourile și monedele din aur, în calitate de cadou, nu-și pierd niciodată actualitatea și originalitatea. S-a păstrat obiceiul de a dărui lingouri sau monede de aur celor pe care îi apreciem, pentru a arata cat de valoroși sunt pentru noi. Lingoul sau moneda de aur este cadoul ideal pentru ne arăta recunosținta.

Tot la BSG, acum se poate cumpara si amaneta Aur de Investiție.


Copyright SC BERTUS SRL. Toate drepturile rezervate